เมนู : สเต็กหมู พริกไทยดำสถานที่ : ชั้นใต้ดิน

Shim : 1 ครั้ง

Photo by : pongthorn

The menu in Other Restaurants