เมนู : แกงกระดูกหมูสถานที่ : ตรงข้ามตึกร้าง เมืองทอง

Shim : 2 ครั้ง

Photo by : kanatorn

The menu in Other Restaurants